Equinoteràpia

L’equinoteràpia o hipoteràpia és la teràpia que es realitza amb cavalls com a mitjà de transmissió. El cavall és l’encarregat de fer la teràpia, la qual està principalment dirigida a nens amb discapacitats motores o mentals. S’inclouen diverses tècniques orientades al tractament de persones amb discapacitat, en les que l’element central és el cavall: Hipoteràpia: Consisteix en aprofitar els principis terapèutics... Read More

Els cavalls, uns bons ‘terapeutes’ AnoiaDiari

Cal Graells, de Calaf, posa en marxa una Associació d’Equinoteràpia Els cavalls, uns bons ‘terapeutes’ dimarts, 07 setembre 2010. 03.00h http://www.anoiadiari.cat/noticia/7874/els-cavalls-uns-bons-terapeutes L’escalfor i el pas rítmic de l’animal, la natura, l’aire lliure… Tots aquests elements incideixen de manera molt beneficiosa en l’estat físic i psíquic de les persones, sobretot aquelles que tenen algun tipus de problema.... Read More

Calaf acull una associació que ofereix servei d´equinoteràpia

Calaf acull una associació que ofereix servei d´equinoteràpia L’Associació Cal Graells ha presentat aquest servei, que té com a base l’exercici físic, el treball psicològic i els aspectes socials http://www.regio7.cat/anoia/2010/09/13/calaf-acull-associacio-que-ofereix-servei-dequinoterapia/102763.html L’Associació Cal Graells Equinoteràpia, ubicada a Calaf, ha presentat darrerament el seu servei d’equinoteràpia,... Read More

Equinoterapia/Hipoteràpia

La hipoteràpia o equinoteràpia, és una activitat rehabilitadora reconeguda a tot el món. Consisteix en aprofitar els moviments tridimensionals del cavall per estimular els músculs i articulacions. A més, el contacte amb el cavall aporta altres facetes terapèutiques a nivells cognitius, comunicatius i de personalitat. Aquesta teràpia s’utilitza de forma sistemàtica des dels anys 60, encara que els seus avantatges es coneixen des de... Read More

Missió

Millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat física, psíquica, sensorial i/o social, mitjançant les activitats i teràpies assistides amb cavalls.  Read More →

Objectius

Promoure la rehabilitació de persones amb discapacitats físiques, psíquiques , sensorial i/o social amb problemes d’aprenentatge o amb necessitats educatives especials, mitjançant les activitats realitzades amb cavalls i avaluades per l’equip terapèutic. Aconseguir els recursos necessaris, tant econòmics com a tècnics per tal que aquest recurs estigui a l’abast de tothom. Promoure línies d’investigació en els camps de l’Equitació... Read More

Metodologia

Els beneficis de l’Equitació terapèutica venen donats per les activitats o accions que aquesta integra: Exercicis: els nens i adults amb discapacitats, generalment tenen un accés limitat a exercicis d’alta qualitat com els que proporciona l’Equitació terapèutica. Aquesta, involucra l’acció coordinada de tots els músculs del cos essent molt efectiu per a l’increment del to muscular, i estimulació dels diferents sistemes... Read More