Equinoteràpia

L’equinoteràpia o hipoteràpia és la teràpia que es realitza amb cavalls com a mitjà de transmissió. El cavall és l’encarregat de fer la teràpia, la qual està principalment dirigida a nens amb discapacitats motores o mentals.

S’inclouen diverses tècniques orientades al tractament de persones amb discapacitat, en les que l’element central és el cavall:

 • Hipoteràpia: Consisteix en aprofitar els principis terapèutics del cavall per tractar persones amb discapacitats físiques, ja siguin congènites o adquirida. Es basa en aspectes com la transmissió de la calor corporal del cos del cavall a la persona, la d’impulsos rítmics i el moviment tridimensional.Las sessions són dirigides per un fisioterapeuta
 • Equitació Terapèutica: A través del contacte amb el cavall i de la motivació que aquest genera, intenta buscar diverses solucions als problemes d’aprenentatge i adaptació que presenten les persones afectades per alguna discapacitat, partint sempre de la possibilitat de educabilitat. Augmenta la motivació, estimula l’afectivitat, millora l’atenció i concentració, estimula la sensibilitat tàctil, visual, auditiva i olfactiva, ajuda a l’aprenentatge pautat d’accions i augmenta la capacitat d’independència.
 • Equitació Adaptada: Dirigida a aquelles persones que practiquen l’equitació com una opció lúdica o esportiva, però que per la seva discapacitat necessiten adaptacions per a accedir al cavall.
 • Volteig terapèutic: Disciplina eqüestre que consisteix a fer exercicis de gimnàstica sobre el dors del cavall, es munta només amb una manta i un cingla amb nanses dissenyat per a això.
 • Equinoteràpia Social: Disciplina eqüestre que aprofita la relació afectiva que s’estableix amb el cavall, per ajudar a persones amb problemes d’adaptació social a superar els seus conflictes i així integrar-se de forma normalitzada en la societat.

Font: Article d’equinoteràpia de la Wikipedia

Share and Enjoy:
 • Print
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • email
 • LinkedIn
 • PDF
 • RSS
 • Twitter

Leave A Comment